Återgång till full träning!

Nu har vi fått förtydliganden från både kommunen och Riksidrottsförbundet kring vilka restriktioner som gäller. Då det är väldigt få restriktioner kvar kring idrott kan vi från lördagen den 4 september återgå till full träning (barn och vuxna och flera pass) och samtidigt välkomna nybörjare! Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ber vi alla följa de regler som finns nedan!

Observera att nu på lördag är det ingen nybörjarintagning och bara för barn enligt tidigare schema. Men från lördag den 4 september gäller nedanstående tider. Då vi har svårt att veta hur många som kommer vilja träna med oss kan justeringar av bältesgränser komma ske om det blir för ojämn fördelning.

Träningstider:
Lördag:
9.00-9.50 Nybörjare barn och barn med rödvitt bälte, Nybörjare vuxna.
10.00-10.50 Barn och vuxna från rött till grönvitt
11.00-12.00 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Tisdagar:
18.30-19.30 Barn och vuxna med helgult och upp till grönvitt
19.30-20.30 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Söndagar:
Om intresse finns kan vi köra söndagar. Mer information kommer.
   
Nybörjarintagning
Alla som har anmält intresse för att börja träna karate hos oss är välkomna lördag den 4 september. Träningen för nybörjare börjar 09.00. Kom gärna en stund innan. Instruktörer finns på plats från 8.40. Man kan träna i vanliga träningskläder men vi tränar barfota. Ta med en vattenflaska!  

Regler
Karateträning i dojon hösten 2021: regler och riktlinjer med anledning av Covid-19
· Eget ansvar är grundregeln. Allt bygger på det egna ansvaret att följa de regler och riktlinjer som ges. Fråga din tränare om du är osäker.
· För barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna huvudansvaret, dock gäller även för barn och ungdomar att ALLA är skyldiga att följa instruktörernas instruktioner och anvisningar.
· Om inte det egna ansvaret tas eller om någon inte följer regler och anvisningar har huvudinstruktören för gruppen rätt att avvisa denne person/personerna från träningslokalen, dojon.
· Vid alla tillfällen gäller myndigheternas, Tyresös Kommuns och Sv. Karateförbundets riktlinjer. Dessa kan ändras när som helst och gäller då genast, även om klubben inte har hunnit uppdatera eller informera om det.
Information kommuniceras ut via klubbens FB och via mailutskick.
· Är man sjuk eller känner det minsta symptom stannar man hemma från träningen.
– om man har verifierad covidsmitta i hemmet ska barnet avstå från träning i 14 dagar trots symtomfrihet (enligt Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden).
· Om någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan fullfölja träning, ska denne omedelbart lämna träningen och lokalen. Föräldrar eller medföljande är ansvariga för att barnen lämnar Dojon. Viktigt att informera instruktören om att man lämnar och orsak till att man måste avvika.
· Alla byter om till karate-GI och träningskläder hemma före och efter träningen.
· Innan och efter träningen tvättar eller ”spritar” man händerna. Det kommer finnas stationer för sprit i anslutning till dojon. 
· Träningarna kommer vara något kortare så det finns tid för byte mellan grupperna. Försök att vänta ute till tiden för ert pass börjar så är tanken att de från passet innan skall ha hunnit ut. Håll avstånd och ta hänsyn, för din och dina träningskompisars säkerhet.
· Tillsvidare är det inte tillåtet att träna med andra grupper än den man egentligen tillhör!
· Vi hjälps alla åt för att skapa en så säker och ansvarsfull träning som möjligt. Visa hänsyn och hjälp varandra att följa reglerna.
· Lokala instruktioner kommer att preciseras för respektive träningsgrupp av instruktörerna vid behov.

Terminstart HT 2021

Hoppas alla har haft en lång och skön sommar! Nu är det dags att leta på Gi’n igen och göra sig redo för en ny termin med karaten.

Vi startar terminen Lördag den 21:a augusti!
Restriktionerna har lättat lite under sommaren men vi har ännu inte fått någon uppdatering av kommun vad gäller i deras lokaler så vi startar terminen så som vi slutade den dvs enbart barn (födda 2002 eller senare). Vi hoppas och tror att vi kan börja träna med vuxna också men vi behöver först veta hur många vi får vara i lokalerna! När det gäller nybörjarintagning får vi avvakta lite med det också. Vår tro och förhoppning är att vi skall kunna ta in nybörjare men vi måste först prioritera att få igång träning för alla våra befintliga medlemmar. Träningstider blir till att börja med som vi slutade terminen. Se nedan.


Träningstider:
Lördag:
9.00-9.50 Barn upp till helgult.
10.00-10.50 Alla från orangevitt och uppåt.

Tisdagar: 18.30-19.30 Orangevitt och uppåt

Om vi kan dra igång vuxenträning så kommer träningstiderna då att ändras. Vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer Sempai’s. Vi har konstaterat att både Sensei Jonas och Sempai Niklas kommer vara borta en del under hösten så för att kunna erbjuda bra och regelbunden träning behöver vi fler Sempai’s som kan tänka sig att hjälpa till. Ett förslag är att ni som är intresserade och kan det bokar upp er för en (eller fler) av timmarna i veckan. Vid de flesta tillfällena hjälper ni då Sensei eller Sempai Niklas. Men är de borta får ni ta ansvar för ”ert” pass. Om ni är intresserade av att hjälpa till och därmed även utveckla er egen karate så maila på styrelsen@suhari.se! Alla som har graderat till orange eller högre kan bidra. Även tonåringar även om vi inte kommer låta dem hålla i pass själva. Om ni inte kan/vill binda upp er för en tid men ändå vill hjälpa till så anmäl er och ange det då

Terminsstart-21 ”på is” en tid till

Dessvärre så får alla, nya som gamla Karatekas ge sig till tåls ännu en tid tills vi fastställt när terminen kickar igång. Stockholm stad har, som ni förmodligen redan känner till, stängt alla idrottsanläggningar helt och hållet fram till 24 januari. Och det har ännu inte kommit någon ny information om vad som händer därefter. Vi har alltså inte tillgång till våra träningslokaler, och styrelsen behöver dessutom ta ställning till hur vi vidare säkerhetställer att Karate-träningen kan ske under säkra och effektiva former. Tills dess ”keep it up”, och se till att vässa formen och putsa på teknikerna i era ”Hemma-Dojo’s”; http://www.suhari.se/graderingstekniker/

Gradering höstterminen, Lördag 12 /12, 9.00-11.30 (under 15 år)

Nu närmar sig den här konstiga terminen sitt slut!

Vi planerar att genomföra en gradering för barn under 15 år, dvs de som har kunnat träna nu på slutet. För övriga hoppas vi att läget förbättrats så vi kan ha en gradering i början på nästa termin för övriga.Graderingen kommer bli lite annorlunda i år! Man kommer gradera på sin normala träningstid. Det kan vara bra att veta för planeringen att för de som normalt tränar 10-11 kan graderingen ta lite längre tid så den kan sluta ungefär 11.30 i stället.


Vi kommer tyvärr inte kunna tillåta föräldrar att vara i lokalen under graderingen. I undantagsfall kan de som aldrig har graderat och är för nervösa annars ha en förälder med sig! Tala med någon av instruktörerna i så fall.Kom gärna en halvtimme tidigare för betalning och registrering! För betalning och registrering får självklart föräldrar följa med in men tänk på att hålla avstånd!Graderingen kommer ske så som vi har tränat på slutet dvs partekniker och fighting kommer genomföras men med avstånd mellan de tränande. Syskon får gradera som vanligt dvs. med kontakt.

Ni kommer då till en enkät där ni registrerar namn på den som skall gradera, bälte man skall gradera till, önskad längd på bältet och man har någon specifik kompis man vill gradera tillsammans med (dvs köra partekniker med). Vi vill ha eran anmälan senast den 4 december! Viktigt att tänka på inför graderingen är att ni måste ha betalat medlemsavgift för 2020 och träningsavgift för höstterminen för att få gradera!Kostnaden för att gradera är 120 kronor och betalas på plats via Swish!
Om det är första gången man graderar så måste man även köpa en graderingsbok som kostar 130 kronor!

Graderingstekniker:
http://www.suhari.se/graderingsteknike

Terminstart HT 2020

Hoppas alla har haft en lång och skön sommar!

Nu är det äntligen dags för riktig karateträning i dojon igen!
Planen är att dra igång terminen lördagen den 29:e augusti.
Men vi behöver göra lite förändringar och inför lite nya regler och rutiner, se mer nedan! 
Vår förhoppning är att vi skall kunna återgå till så normal verksamhet som möjligt men det kommer behöva ske stegvis och med lite anpassningar. 

Karateträning i dojon hösten 2020: regler och riktlinjer med anledning av Covid-19
· Eget ansvar är grundregeln. Allt bygger på det egna ansvaret att följa de regler och riktlinjer som ges. Fråga din tränare om du är osäker.
· För barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna huvudansvaret, dock gäller även för barn och ungdomar att ALLA är skyldiga att följa instruktörernas instruktioner och anvisningar.
· Om inte det egna ansvaret tas eller om någon inte följer regler och anvisningar har huvudinstruktören för gruppen rätt att avvisa denne person/personerna från träningslokalen, dojon.
· Vid alla tillfällen gäller myndigheternas, Tyresös Kommuns och Sv. Karateförbundets riktlinjer. Dessa kan ändras när som helst och gäller då genast, även om klubben inte har hunnit uppdatera eller informera om det.
Information kommuniceras ut via klubbens FB och via mailutskick.
· Är man sjuk eller känner det minsta symptom stannar man hemma från träningen.
· Om någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan fullfölja träning, ska denne omedelbart lämna träningen och lokalen. Föräldrar eller medföljande är ansvariga för att barnen lämnar Dojon. Då vuxna inte får vänta i lokalen är det därför viktigt att barnen vet hur de kan komma i kontakt med en förälder. Viktigt att informera instruktören om att man lämnar och orsak till att man måste avvika.
· Alla byter om till karate-GI och träningskläder hemma före och efter träningen.
· Innan och efter träningen tvättar eller ”spritar” man händerna. Det kommer finnas stationer för sprit i anslutning till dojon. 
· Det är enligt myndigheterna tillåtet med ”nödvändigt kontakt för sportens utövande”, dock ska onödig kontakt undvikas. Det innebär att vi kommer träna allt som ingår i karate och enligt vårt graderingssystem, inklusive partekniker med kontakt. Dock ska instruktören undvika onödiga kontakter, t.ex. vid uppvärmning, styrke-, brottningsövningar och lekmoment.
· Vid partekniker och övningar där kontakt är nödvändigt, tränar man helst med samma person eller med så få personer som möjligt. Det är inte lämpligt att byta träningspartner ofta.
· Om någon inte vill utföra övningar med kontakt är det helt ok! Prata med instruktören så får man då anpassad träning.
· Träningarna kommer vara något kortare så det finns tid för byte mellan grupperna. Försök att vänta ute till tiden för ert pass börjar så är tanken att de från passet innan skall ha hunnit ut. Håll avstånd och ta hänsyn, för din och dina träningskompisars säkerhet.
· Det kommer INTE vara tillåtet för föräldrar eller andra personer att vistas i lokalen, dojon. Det gäller även i gången utanför dojon. Ett förslag är att passa på att ta en promenad. Föräldrar får självklart följa barn in för att se att de kommer in och blir mötta av instruktörer men dröj inte kvar.
· Tillsvidare är det inte tillåtet att träna med andra grupper än den man egentligen tillhör!
· Gemensam på och avhälsning kommer inte ske. Varje grupp kommer hälsa på och av i sin dojo. När ni kommer får ni besked om i vilken dojo ni skall vara den dagen.
· Personer i riskgrupperna undviker att komma till eller vara i dojon helt.
· Vi hjälps alla åt för att skapa en så säker och ansvarsfull träning som möjligt. Visa hänsyn och hjälp varandra att följa reglerna.
· Lokala instruktioner kommer att preciseras för respektive träningsgrupp av instruktörerna vid behov.
· Om ni har frågor, vänligen skicka mail till: styrelsen [at] suhari.se

Ändring av grupper
För att försöka sprida ut de tränande och få så bra träning som möjligt kommer det bli lite förändringar i grupperna. 

LÖRDAGAR
Mellan 09.00 och 9.55 tränar:
Barn med vitt bälte (de som började i våras och inte har graderat), rödvita och röda bälten.
Vuxna med vitt bälte (de som började i våras och inte har graderat) och röda bälten.
Mellan 10.00 och 10.55 tränar:
Barn med gulvitt upp till grönvitt.
Vuxna med gult eller orange.
Mellan 11.00 och 12.00 tränar:
Barn med grönt bälte och uppåt 
Vuxna med grönt bälte och uppåt

TISDAGAR
Mellan 18.30-19.25 tränar:
Alla med gult till orange! Dvs barn och vuxna tränar tillsammans.

Mellan 19.30-20.30 tränar:
Alla med grönvitt och uppåt! Dvs barn och vuxna tränar tillsammans.

Dessa gruppsammansättningar kan komma att ändras vid behov för att få en så jämn fördelning av de tränande som möjligt. 

Nybörjarintag
Vår förhoppning är att vi skall kunna ta in nybörjare under höstterminen också. Men då det viktigaste för oss är att få till en bra och säker träning för alla kommer vi behöva köra igång terminen med alla nya regler och rutiner ovan och se till att vi först får det att fungera! Men som sagt så hoppas vi kunna ta emot nybörjare under hösten men tyvärr inte från den 29:e. 

Mer information kommer så snart vi vet! Tack för er förståelse alla som har visat intresse för att börja!

Uteträning nu på söndag
För de som känner att det inte kan vänta på att få börja träna kör vi ett utepass i Alby nu på söndag den 23:e. Klockan 10.00-11.00. Samling vid utegymmet!

Välkommen till SUHARI Årsmöte 2020, Söndag 22/3, klockan 16.00

Årsmöte kommer hållas söndagen den 22 mars i Dojon klockan 16.00.

Material till årsmötet kommer finnas tillgängligt två veckor innan årsmötet! Om någon medlem har något förslag till styrelsen (motion) skall den vara inskickad senast två veckor innan årsmötet. (8 mars). Motioner skickas in till styrelsen[at]suhari.se, samt vid ev. för beställning av Årsmötes-dokumentation.

Terminstart 2020

Ni som vill börja i nybörjargrupperna är välkomna på Lördagar from den 18 januari klockan 09.00. Grupper och tider är samma som förra terminen men tänk på att om du graderade så kan du ha bytt grupp! Barn som graderade till rödvitt bälte i december fortsätter i nybörjargruppen den här terminen också!

Mer info för nybörjare: http://www.suhari.se/terminsstart/

I övrigt ser vi fram emot att träffa er alla igen!
Tider:
Lördag:
09.00-10.00 Nybörjare barn och vuxna
10.00-11.00 Fortsättning barn och vuxna
11.00-12.00 Avancerade

Tisdag:
18.30-19-30 Barn fortsättning
19.30-20.30 Vuxna fortsättning och avancerade

Söndag:
16.00-17.00 Fortsättning och avancerade

Suhari @ Tyresöfestivalen

Nu på lördag är det Tyresöfestivalen i Tyresö centrum och som vanligt är vi med där och visar upp oss.

Det innebär att det inte är någon träning i dojon på de vanliga träningstiderna! I stället kommer träningen ske ute på gräs på Tyresöfestivalen.

Träningstider:
Nybörjare barn och vuxna tränar klockan 12.00-13.00.
Fortsättning barn och vuxna tränar klockan 14.00-15.00
Avancerade tränar 15.30-16.30.

Träning sker i dräkt för dem som har men när vi tränar på gräset kan man träna i träningsskor om man vill.

Observera att vi i år har en ny plats lite mer centralt. Se karta på följande länk:
https://www.tyreso.se/download/18.58ff980016cfb7f4c84624a0/1568022734021/Tyres%C3%B6festivalen2019_Utst%C3%A4llare%20och%20eventkraft.pdf

Har ni möjlighet så kom gärna lite innan och häng kvar lite efter och hjälp till att prata med folk och varandra.

Terminsstart, 24 Augusti

Terminsstart

Terminen startar officiellt lördagen den 24:e augusti. Det är samma tider som tidigare som gäller men om ni graderade innan jul så tänk på att ni kanske byter grupp då! Barn som har graderat till rödvitt tränar fortfarande som nybörjare medans vuxna som graderade till rött tränar nu med fortsättningsgruppen kl. 10.

Vi välkomnar även alla nya nybörjare klockan 09.00! Som nybörjare kan man träna i vanliga träningskläder men karate tränar vi barfota.

Tiderna är:
Lördag
09.00-10.00 Nybörjare barn och vuxna
10.00-11.00 Fortsättning barn och vuxna
11.00-12.00 Avancerade

Tisdag:
18.30-19-30 Barn fortsättning
19.30-20.30 Vuxna fortsättning och avancerade

Varmt Välkomna!