Terminsstart VT22

Nu är det dags att dra igång vårterminen!
Vi börjar träningen för vårterminen lördag den 22:a!

På grund av de nya restriktionerna och kommunens implementering av dem kommer vi till en början bara kunna erbjuda träning för barn, födda 2002 eller senare. Detta då vi bara får vara ett fåtal i lokalerna. 

Vår förhoppning är att på något sätt kunna få igång vuxenträning så fort som möjligt men vi får prioritera barnen i detta skede. Mer information om vuxenträning kommer så fort vi vet mer.

När det gäller det praktiska kring terminsstarten är det några saker att tänkta på. Först och främst om ni har graderat i december så kan det betyda byte av grupp. Här är det kanske främst de barn som precis har graderat till helrött som skall tänka på att de numera tränar 10.00. 

I övrigt gäller de Corona regler som vi hade tidigare! Framförallt är det att om ni har något symptom (snuva, hosta, feber, halsont, mm) så ska ni stanna hemma! Även om ni själva är helt övertygade om att det ofarligt. 😉  

Nybörjarintagning

Vi tar in nybörjare den här terminen trots restriktionerna! Det gäller då nybörjare barn till att börja med!

Så alla nybörjare är välkomna kl 09.00! Kom gärna ca 10 min innan!