Krav för att få gå upp

Eleven ska vara registrerad i medlemsregistret (gör detta här) 

Elevens avgifter ska vara betalda (medlemsavgift + träningsavgift). För att göra detta kan du läsa mer här

Vid gradering ska eleven ha Gi (dräkt)

Eleven ska ha erhållit muntligt godkännande från instruktör att denne får gå upp för gradering.

Eleven ska ha närvarat på en betydande del av terminens träningstillfällen

Övrigt av intresse

Gradering är ett sätt för eleven att visa sin nivå. Det är en tradition och ett sätt att markera och visa upp elevens utveckling. I klubben ser vi på gradering mest som en tradition. Beroende på elevens nivå och förväntade kompetens värderas bland annat fokus, energi, attityd, kamratanda, idrottsförståelse men framför allt kunskap i relation till förväntade resultat.  Har du frågor rörande gradering så är det Sensei Jonas Barle som är ansvarig.