Återgång till full träning!

Nu har vi fått förtydliganden från både kommunen och Riksidrottsförbundet kring vilka restriktioner som gäller. Då det är väldigt få restriktioner kvar kring idrott kan vi från lördagen den 4 september återgå till full träning (barn och vuxna och flera pass) och samtidigt välkomna nybörjare! Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ber vi alla följa de regler som finns nedan!

Observera att nu på lördag är det ingen nybörjarintagning och bara för barn enligt tidigare schema. Men från lördag den 4 september gäller nedanstående tider. Då vi har svårt att veta hur många som kommer vilja träna med oss kan justeringar av bältesgränser komma ske om det blir för ojämn fördelning.

Träningstider:
Lördag:
9.00-9.50 Nybörjare barn och barn med rödvitt bälte, Nybörjare vuxna.
10.00-10.50 Barn och vuxna från rött till grönvitt
11.00-12.00 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Tisdagar:
18.30-19.30 Barn och vuxna med helgult och upp till grönvitt
19.30-20.30 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Söndagar:
Om intresse finns kan vi köra söndagar. Mer information kommer.
   
Nybörjarintagning
Alla som har anmält intresse för att börja träna karate hos oss är välkomna lördag den 4 september. Träningen för nybörjare börjar 09.00. Kom gärna en stund innan. Instruktörer finns på plats från 8.40. Man kan träna i vanliga träningskläder men vi tränar barfota. Ta med en vattenflaska!  

Regler
Karateträning i dojon hösten 2021: regler och riktlinjer med anledning av Covid-19
· Eget ansvar är grundregeln. Allt bygger på det egna ansvaret att följa de regler och riktlinjer som ges. Fråga din tränare om du är osäker.
· För barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna huvudansvaret, dock gäller även för barn och ungdomar att ALLA är skyldiga att följa instruktörernas instruktioner och anvisningar.
· Om inte det egna ansvaret tas eller om någon inte följer regler och anvisningar har huvudinstruktören för gruppen rätt att avvisa denne person/personerna från träningslokalen, dojon.
· Vid alla tillfällen gäller myndigheternas, Tyresös Kommuns och Sv. Karateförbundets riktlinjer. Dessa kan ändras när som helst och gäller då genast, även om klubben inte har hunnit uppdatera eller informera om det.
Information kommuniceras ut via klubbens FB och via mailutskick.
· Är man sjuk eller känner det minsta symptom stannar man hemma från träningen.
– om man har verifierad covidsmitta i hemmet ska barnet avstå från träning i 14 dagar trots symtomfrihet (enligt Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden).
· Om någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan fullfölja träning, ska denne omedelbart lämna träningen och lokalen. Föräldrar eller medföljande är ansvariga för att barnen lämnar Dojon. Viktigt att informera instruktören om att man lämnar och orsak till att man måste avvika.
· Alla byter om till karate-GI och träningskläder hemma före och efter träningen.
· Innan och efter träningen tvättar eller ”spritar” man händerna. Det kommer finnas stationer för sprit i anslutning till dojon. 
· Träningarna kommer vara något kortare så det finns tid för byte mellan grupperna. Försök att vänta ute till tiden för ert pass börjar så är tanken att de från passet innan skall ha hunnit ut. Håll avstånd och ta hänsyn, för din och dina träningskompisars säkerhet.
· Tillsvidare är det inte tillåtet att träna med andra grupper än den man egentligen tillhör!
· Vi hjälps alla åt för att skapa en så säker och ansvarsfull träning som möjligt. Visa hänsyn och hjälp varandra att följa reglerna.
· Lokala instruktioner kommer att preciseras för respektive träningsgrupp av instruktörerna vid behov.