• Karate är en sport för alla

  • Alla kan träna karate

Hello

Click here to add your own text

Terminstart HT 2020

Hoppas alla har haft en lång och skön sommar!

Nu är det äntligen dags för riktig karateträning i dojon igen!
Planen är att dra igång terminen lördagen den 29:e augusti.
Men vi behöver göra lite förändringar och inför lite nya regler och rutiner, se mer nedan! 
Vår förhoppning är att vi skall kunna återgå till så normal verksamhet som möjligt men det kommer behöva ske stegvis och med lite anpassningar. 

Karateträning i dojon hösten 2020: regler och riktlinjer med anledning av Covid-19
· Eget ansvar är grundregeln. Allt bygger på det egna ansvaret att följa de regler och riktlinjer som ges. Fråga din tränare om du är osäker.
· För barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna huvudansvaret, dock gäller även för barn och ungdomar att ALLA är skyldiga att följa instruktörernas instruktioner och anvisningar.
· Om inte det egna ansvaret tas eller om någon inte följer regler och anvisningar har huvudinstruktören för gruppen rätt att avvisa denne person/personerna från träningslokalen, dojon.
· Vid alla tillfällen gäller myndigheternas, Tyresös Kommuns och Sv. Karateförbundets riktlinjer. Dessa kan ändras när som helst och gäller då genast, även om klubben inte har hunnit uppdatera eller informera om det.
Information kommuniceras ut via klubbens FB och via mailutskick.
· Är man sjuk eller känner det minsta symptom stannar man hemma från träningen.
· Om någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan fullfölja träning, ska denne omedelbart lämna träningen och lokalen. Föräldrar eller medföljande är ansvariga för att barnen lämnar Dojon. Då vuxna inte får vänta i lokalen är det därför viktigt att barnen vet hur de kan komma i kontakt med en förälder. Viktigt att informera instruktören om att man lämnar och orsak till att man måste avvika.
· Alla byter om till karate-GI och träningskläder hemma före och efter träningen.
· Innan och efter träningen tvättar eller ”spritar” man händerna. Det kommer finnas stationer för sprit i anslutning till dojon. 
· Det är enligt myndigheterna tillåtet med ”nödvändigt kontakt för sportens utövande”, dock ska onödig kontakt undvikas. Det innebär att vi kommer träna allt som ingår i karate och enligt vårt graderingssystem, inklusive partekniker med kontakt. Dock ska instruktören undvika onödiga kontakter, t.ex. vid uppvärmning, styrke-, brottningsövningar och lekmoment.
· Vid partekniker och övningar där kontakt är nödvändigt, tränar man helst med samma person eller med så få personer som möjligt. Det är inte lämpligt att byta träningspartner ofta.
· Om någon inte vill utföra övningar med kontakt är det helt ok! Prata med instruktören så får man då anpassad träning.
· Träningarna kommer vara något kortare så det finns tid för byte mellan grupperna. Försök att vänta ute till tiden för ert pass börjar så är tanken att de från passet innan skall ha hunnit ut. Håll avstånd och ta hänsyn, för din och dina träningskompisars säkerhet.
· Det kommer INTE vara tillåtet för föräldrar eller andra personer att vistas i lokalen, dojon. Det gäller även i gången utanför dojon. Ett förslag är att passa på att ta en promenad. Föräldrar får självklart följa barn in för att se att de kommer in och blir mötta av instruktörer men dröj inte kvar.
· Tillsvidare är det inte tillåtet att träna med andra grupper än den man egentligen tillhör!
· Gemensam på och avhälsning kommer inte ske. Varje grupp kommer hälsa på och av i sin dojo. När ni kommer får ni besked om i vilken dojo ni skall vara den dagen.
· Personer i riskgrupperna undviker att komma till eller vara i dojon helt.
· Vi hjälps alla åt för att skapa en så säker och ansvarsfull träning som möjligt. Visa hänsyn och hjälp varandra att följa reglerna.
· Lokala instruktioner kommer att preciseras för respektive träningsgrupp av instruktörerna vid behov.
· Om ni har frågor, vänligen skicka mail till: styrelsen [at] suhari.se

Ändring av grupper
För att försöka sprida ut de tränande och få så bra träning som möjligt kommer det bli lite förändringar i grupperna. 

LÖRDAGAR
Mellan 09.00 och 9.55 tränar:
Barn med vitt bälte (de som började i våras och inte har graderat), rödvita och röda bälten.
Vuxna med vitt bälte (de som började i våras och inte har graderat) och röda bälten.
Mellan 10.00 och 10.55 tränar:
Barn med gulvitt upp till grönvitt.
Vuxna med gult eller orange.
Mellan 11.00 och 12.00 tränar:
Barn med grönt bälte och uppåt 
Vuxna med grönt bälte och uppåt

TISDAGAR
Mellan 18.30-19.25 tränar:
Alla med gult till orange! Dvs barn och vuxna tränar tillsammans.

Mellan 19.30-20.30 tränar:
Alla med grönvitt och uppåt! Dvs barn och vuxna tränar tillsammans.

Dessa gruppsammansättningar kan komma att ändras vid behov för att få en så jämn fördelning av de tränande som möjligt. 

Nybörjarintag
Vår förhoppning är att vi skall kunna ta in nybörjare under höstterminen också. Men då det viktigaste för oss är att få till en bra och säker träning för alla kommer vi behöva köra igång terminen med alla nya regler och rutiner ovan och se till att vi först får det att fungera! Men som sagt så hoppas vi kunna ta emot nybörjare under hösten men tyvärr inte från den 29:e. 

Mer information kommer så snart vi vet! Tack för er förståelse alla som har visat intresse för att börja!

Uteträning nu på söndag
För de som känner att det inte kan vänta på att få börja träna kör vi ett utepass i Alby nu på söndag den 23:e. Klockan 10.00-11.00. Samling vid utegymmet!

Terminsstart VT22

Nu är det dags att dra igång vårterminen!
Vi börjar träningen för vårterminen lördag den 22:a!

På grund av de nya restriktionerna och kommunens implementering av dem kommer vi till en början bara kunna erbjuda träning för barn, födda 2002 eller senare. Detta då vi bara får vara ett fåtal i lokalerna. 

Vår förhoppning är att på något sätt kunna få igång vuxenträning så fort som möjligt men vi får prioritera barnen i detta skede. Mer information om vuxenträning kommer så fort vi vet mer.

När det gäller det praktiska kring terminsstarten är det några saker att tänkta på. Först och främst om ni har graderat i december så kan det betyda byte av grupp. Här är det kanske främst de barn som precis har graderat till helrött som skall tänka på att de numera tränar 10.00. 

I övrigt gäller de Corona regler som vi hade tidigare! Framförallt är det att om ni har något symptom (snuva, hosta, feber, halsont, mm) så ska ni stanna hemma! Även om ni själva är helt övertygade om att det ofarligt. 😉  

Nybörjarintagning

Vi tar in nybörjare den här terminen trots restriktionerna! Det gäller då nybörjare barn till att börja med!

Så alla nybörjare är välkomna kl 09.00! Kom gärna ca 10 min innan!

Återgång till full träning!

Nu har vi fått förtydliganden från både kommunen och Riksidrottsförbundet kring vilka restriktioner som gäller. Då det är väldigt få restriktioner kvar kring idrott kan vi från lördagen den 4 september återgå till full träning (barn och vuxna och flera pass) och samtidigt välkomna nybörjare! Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ber vi alla följa de regler som finns nedan!

Observera att nu på lördag är det ingen nybörjarintagning och bara för barn enligt tidigare schema. Men från lördag den 4 september gäller nedanstående tider. Då vi har svårt att veta hur många som kommer vilja träna med oss kan justeringar av bältesgränser komma ske om det blir för ojämn fördelning.

Träningstider:
Lördag:
9.00-9.50 Nybörjare barn och barn med rödvitt bälte, Nybörjare vuxna.
10.00-10.50 Barn och vuxna från rött till grönvitt
11.00-12.00 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Tisdagar:
18.30-19.30 Barn och vuxna med helgult och upp till grönvitt
19.30-20.30 Barn och vuxna med helgrönt och uppåt

Söndagar:
Om intresse finns kan vi köra söndagar. Mer information kommer.
   
Nybörjarintagning
Alla som har anmält intresse för att börja träna karate hos oss är välkomna lördag den 4 september. Träningen för nybörjare börjar 09.00. Kom gärna en stund innan. Instruktörer finns på plats från 8.40. Man kan träna i vanliga träningskläder men vi tränar barfota. Ta med en vattenflaska!  

Regler
Karateträning i dojon hösten 2021: regler och riktlinjer med anledning av Covid-19
· Eget ansvar är grundregeln. Allt bygger på det egna ansvaret att följa de regler och riktlinjer som ges. Fråga din tränare om du är osäker.
· För barn och ungdomar har naturligtvis föräldrarna huvudansvaret, dock gäller även för barn och ungdomar att ALLA är skyldiga att följa instruktörernas instruktioner och anvisningar.
· Om inte det egna ansvaret tas eller om någon inte följer regler och anvisningar har huvudinstruktören för gruppen rätt att avvisa denne person/personerna från träningslokalen, dojon.
· Vid alla tillfällen gäller myndigheternas, Tyresös Kommuns och Sv. Karateförbundets riktlinjer. Dessa kan ändras när som helst och gäller då genast, även om klubben inte har hunnit uppdatera eller informera om det.
Information kommuniceras ut via klubbens FB och via mailutskick.
· Är man sjuk eller känner det minsta symptom stannar man hemma från träningen.
– om man har verifierad covidsmitta i hemmet ska barnet avstå från träning i 14 dagar trots symtomfrihet (enligt Folkhälsomyndigheten och Vårdguiden).
· Om någon blir sjuk eller av annan anledning inte kan fullfölja träning, ska denne omedelbart lämna träningen och lokalen. Föräldrar eller medföljande är ansvariga för att barnen lämnar Dojon. Viktigt att informera instruktören om att man lämnar och orsak till att man måste avvika.
· Alla byter om till karate-GI och träningskläder hemma före och efter träningen.
· Innan och efter träningen tvättar eller ”spritar” man händerna. Det kommer finnas stationer för sprit i anslutning till dojon. 
· Träningarna kommer vara något kortare så det finns tid för byte mellan grupperna. Försök att vänta ute till tiden för ert pass börjar så är tanken att de från passet innan skall ha hunnit ut. Håll avstånd och ta hänsyn, för din och dina träningskompisars säkerhet.
· Tillsvidare är det inte tillåtet att träna med andra grupper än den man egentligen tillhör!
· Vi hjälps alla åt för att skapa en så säker och ansvarsfull träning som möjligt. Visa hänsyn och hjälp varandra att följa reglerna.
· Lokala instruktioner kommer att preciseras för respektive träningsgrupp av instruktörerna vid behov.

Terminstart HT 2021

Hoppas alla har haft en lång och skön sommar! Nu är det dags att leta på Gi’n igen och göra sig redo för en ny termin med karaten.

Vi startar terminen Lördag den 21:a augusti!
Restriktionerna har lättat lite under sommaren men vi har ännu inte fått någon uppdatering av kommun vad gäller i deras lokaler så vi startar terminen så som vi slutade den dvs enbart barn (födda 2002 eller senare). Vi hoppas och tror att vi kan börja träna med vuxna också men vi behöver först veta hur många vi får vara i lokalerna! När det gäller nybörjarintagning får vi avvakta lite med det också. Vår tro och förhoppning är att vi skall kunna ta in nybörjare men vi måste först prioritera att få igång träning för alla våra befintliga medlemmar. Träningstider blir till att börja med som vi slutade terminen. Se nedan.


Träningstider:
Lördag:
9.00-9.50 Barn upp till helgult.
10.00-10.50 Alla från orangevitt och uppåt.

Tisdagar: 18.30-19.30 Orangevitt och uppåt

Om vi kan dra igång vuxenträning så kommer träningstiderna då att ändras. Vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer Sempai’s. Vi har konstaterat att både Sensei Jonas och Sempai Niklas kommer vara borta en del under hösten så för att kunna erbjuda bra och regelbunden träning behöver vi fler Sempai’s som kan tänka sig att hjälpa till. Ett förslag är att ni som är intresserade och kan det bokar upp er för en (eller fler) av timmarna i veckan. Vid de flesta tillfällena hjälper ni då Sensei eller Sempai Niklas. Men är de borta får ni ta ansvar för ”ert” pass. Om ni är intresserade av att hjälpa till och därmed även utveckla er egen karate så maila på styrelsen@suhari.se! Alla som har graderat till orange eller högre kan bidra. Även tonåringar även om vi inte kommer låta dem hålla i pass själva. Om ni inte kan/vill binda upp er för en tid men ändå vill hjälpa till så anmäl er och ange det då

Note

This is a notification of some sort.