Så här gör du för att betala medlems- och träningsavgift

1. Är du redan medlem? Gör så här: 

Medlemsavgift: 200:-
Träningavgift: 600:-/termin
Bankgiro: 535-7082
ANGE Personnummer på vilka avgiften avser.

2.Är du inte medlem än? Gör så här: 

Gå in på denna länk och registrera dina uppgifter. Följ sedan instruktionerna ovan i punkt 1.

Lite mer om avgifterna & hur du kan räkna
Välkommen till karateklubben SUHARI i Tyresö. Vi startade föreningen 2014 och har sedan dess växt stadigt i antalet medlemmar och aktiviteter. Vår filosofi är att alla kan träna karate. Ung, som gammal. Därför gör vi vad vi kan för att sänka avgifter, subventionera inköp av dräkter och att hålla föreningens administration på så låg och effektiv nivå som möjligt.

  • Medlemmen är själv ansvarig för att avgifter och träningskostnader erläggs.

Så här fungerar det: 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas årligen. Med den avgiften blir du, och/ eller ditt barn försäkrat genom svenska idrottsförbundet. Medlemsavgiften är ett (1) år är 200:- per familjemedlem. Medlemsavgiften ska betalas i Januari månad. För dig som är nybörjare och börjar på hösten, ska erlägga medlemsavgift även för resterande år.

Träningavgift

Träningsavgiften betalas varje termin. Avgiften täcker klubbens kostnader för utrustning, lokaler, lägermedverkan för tränare, inhyrning av extra tränare med spetskompetens och liknande. Träningsavgiften är 600:-/termin och 50% för tillkommande familjemedlem.

Räkneexempel

Familjen Hernandez består av mamma, pappa och tre syskon. Mamman och två syskon tränar. Totalt tre familjemedlemmar tränar. Vad ska familjen betala på ett år?

Medlemsavgift 3 personer x 200:- = 600:-
Träningsavgift 1 person  x 600:-  (termin 1) + 1 x 600:- (termin 2)= 1200:-
Träningsavgift 2 personer x 300:- (termin 1) x 2 personer x 300:- (termin 2) = 1200:-
TOTALT: 3000:- i avgifter för ett års karate för tre personer.

Övriga avgifter

I framtiden kommer de som tävlar även erlägga en tävlingsavgift, som självklart påverkas av och som står  i relation till klubbens förmåga att uppbringa sponsring. Tävlingsavgifter täcker tävlingsträning/tränare samt klubbens kostnader i samband med tävlingar.