Frågor & Svar om gradering

Får alla gradera?

Nej, endast de som blivit godkända av Sensei, får gå upp för gradering.

Blir alla som graderar godkända?

Nej. Bara för att du får gradera innebär inte det med automatik att du blir godkänd.

Hur bedömer Sensei vilka som blir godkända?

Det finns ett formellt betygsättningssystem där Sensei bedömer varje moment. Bedömningen är elevens förmåga av teknikens delar samt helheten.

Däremot finns det några viktiga saker att tänka på. Ålder, erfarenhet, träning, attityd, fokus och befintlig grad utgör viktiga aspekter av bedömningen. Ju högre graderad eleven är, desto högre är kraven.

Hur ofta får man gradera?

En elev som tränat regelbundet under klubbens träningar får gradera en gång per termin.

Jag har sett en elev komma till en karateklubb och plötsligt fått hög grad.

Ja, så kan det vara. Om en elev har tränat förut och då haft en hög grad, ges möjligheten att under en termin visa sin befintliga nivå och uppgraderas därefter. Däremot är det ytterst sällan som man har kvar den grad man hade då man slutade. Man brukar säga att man tappar en grad per år man inte tränar.

Jag har ingen dräkt, kan jag gradera ändå?

Nej. Enligt tradition och respekt, ska man ha dräkt när man graderar. Samt klubbmärke fastsytt eller broderat på dräkten. Om klubben inte kan erhålla dessa märken, så är endast Gi (dräkt) godkänt.

Jag känner mig osäker på om jag klarar det, ska jag gå upp ändå?

Det hör till att uppleva en anspänning när man graderar. Det ska man känna, då fokuserar man bättre och gör oftast bättre ifrån sig. Men man ska självklart inte behöva känna sådan press att det blir jobbigt. Då ska man vänta med att gradera. Är du osäker, fråga Sensei.

Jag började träna mitt i terminen, får jag gradera ändå?

Om Sensei har sagt ja, så får du det, om du uppfyller alla övriga kriterier.

Jag började träna mitt i terminen och har bara betalat träningsavgiften, men inte medlemsavgiften, får jag gradera då?

Nej. Samtliga avgifter ska vara betalda.

Jag har gett mina kontaktuppgifter till en tränare. Det räcker för att vara registrerad medlem.

Nej. Medlemsavgiften ska vara erlagd. Dessutom ska du ha registrerat dig via vår hemsida/ idrottonline för att ditt medlemskap ska vara godkänt.

Jag har tränat då och då, får jag gradera

Du ska ha medverkat på 75% av träningspassen. I undantagsfall kan Sensei godkänna giltig frånvaro.

Måste man gradera sig?

Absolut inte. Det är helt frivilligt. Graderingen är endast ett sätt för eleven att bli uppmuntrad och uppleva utveckling.

Varför har man olika färger på bältet?

Från början fanns två typer av bälten. Svart eller vitt. Antingen kan du eller inte. Gradering är ett europeiskt påfund, för att motivera eleven ytterligare.

Bältets olika färger underlättar dessutom för tränaren att snabbt förstå elevernas olika nivåer av kunskaper och förmåga.

Måste man vara barfota?

Man ska helst vara barfota. Men om man har särskilda skäl så godkänns så kallade budo-skor.

Måste man gradera i grupp?

Ja. De som är aktuella graderar tillsammans.

Vad kostar det att gradera?

Graderingskostnaden är 200:- per elev.

I avgiften ingår bältet.

Måste jag ha en graderingbok?

Ja, eleven ska ha en graderingsbok som blir stämplad vid lyckad gradering. Graderingsboken går att köpa i klubben. Den kostar 200:-