Den första katan vi lär oss

Taikyoko Shodan

Väl utförd, som här av Sensei Jonas Barle, så verkar den här katan enkel. Även om det ter sig som enkla rörelser, så är katan ren och tydlig. Allt syns. Ställningar, hållning, kraft, fokus. Därför börjar vi träna den här katan redan för dig som är nybörjare.

Taikyoku Shodan är den första katan i Taikyoku-serien och lärs oftast ut som ett första steg till att vänja eleven vid katans väsen. Vid varje återvändning, genomförs en blockering, följd av ett steg och ett slag. Fram och tillbaka längs mittlinjen är det tre junzuki-slag.

Shodan betyder första steg och den är en nybörjarkata, som i huvudsak bara utgår från två rörelser: Gedan Barai (nedåtriktad blockering) och Jun-zuki (samsidig rak stöt). Katan utvecklades som en förenkling av Pinan nidan och hänger ihop med stilar där även den förekommer.

Namnet Taikyoku (太极) faller tillbaka på det kinesiska filosofiska begreppet Taiji och kan tolkas som ”universell kata” och ”förberedande kata”. Taikyoku katan infördes av Funakoshi Gichin, som ett sätt att förenkla principerna för den redan förenklade Pinan-serien.

Vill du läsa mer om Pinan-katorna så hittar du relativt bra information på wikipedia.